پنجه

پنج انگشت دست از مچ تا سر انگشتان

tarot

پنجه ، از فیلم تا واقعیت

پنجه

(پَ جِ) (اِ.) 1 - مخفف پنجاه . 2 - پنج انگشت با کف دست و پا باشد از انسان و حیوانات دیگر، پنج انگشت دست از مچ تا سر انگشتان . 3 - چنگال ، جنگ ، برثن ، مخلب . 4 - پنج انگشت بدون کف دست . 5 - دست . 6 - صورت دستی که از طلا و نقره سازند و به مشاهد مقدس برای نیاز فرستند. 7 - گلوله های سنگ که دیدبانان برای جنگ نگاهدارند. 8 - سنگ منجنیق . 9 - سنگی که از کشتی به کشتی غنیم اندازند. 10 - پنجة دزدیده . 11 - ماهی . 12 - دام و قلاب و شست ماهی . 13 - قسمت زبرین دستة تار که گوشی بدان پیوندند. 14 - واحدی برای شمارش هر مرحله ساز زدن است . 15 - رقصی که جمعی دست یکدیگر را گیرند و با هم رقصند.

پنجه

اشعاری با پنجه

چو دیلمان زره پوش شاه ، مژگانش
به تیر و زوبین بر پیل ساخته خنگال
درست گوئی شیران آهنین چرمند
همی جهانند از پنجه آهنین چنگال .
عسجدی .

برداشت تاجهای همه تارک سمن
برداشت پنجه های همه ساعد چنار.
منوچهری .

تا نشود بسته لب جویبار
پنجه ی دعوی نگشاید چنار.
نظامی .

بسر پنجه مشو چون شیر سرمست
که ما را پنجه ی شیرافکنی هست .
نظامی .

رکاب از شهربند گنجه بگشای
عنان شیر داری پنجه بگشای .
نظامی .

بسر پنجه شدی با پنجه ی شیر
ستونی را قلم کردی بشمشیر.
نظامی

سرو ز بالای سر پنجه ی شیران نمود
لاله که آن دید ساخت گرد خود آتش حصار.
خاقانی .

پنجه ی ساقی گرفت مرغ صراحی بدام
ز آتش صبح اوفتاد دانه ی دلها بتاب .
خاقانی .

سعدی هنر نه پنجه ی مردم شکستن است
مردی درست باشی اگر نفس بشکنی .
سعدی .

پنجه نهان کن چو بشیران رسی .
خواجو.

از بس به ره عشق در او خار خلیدست
همچون دم ماهی شده هر پنجه ی پایم .
سلیم (از آنندراج ).

فن پنجه در پنجه

آموزش دفاع شخصی ، پنجه در پنجه


آموزش ساخت پنجه X-Mean

باتوجه به فیلم فوق ، پنجه ی X-Mean بسازید.

تهیه شده توسط تیم پنجه دات آی آر
Copyright © 2012 - 2022 | تمامی حقوق این وب سایت برای panjeh.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:panjeh.ir